ÜRÜN GRUPLARIMIZ

ÜRÜN GRUPLARIMIZ / YERLİ ÜRÜNLER

YERLİ ÜRÜNLER

Türkiye'de ilaç hammaddesi üreten 16 firma ancak 48 çeşit hammadde üretmektedir. İlaç hammaddesi açısından Türkiye, %99 oranında dışa bağımlı durumdadır. Bu bağımlılık ilaç firmalarının ithal ilaca yönelmeleriyle her geçen gün artmaktadır. İlaç İşverenleri Sendikası'nın verilerine göre 1995 yılında 12.646 ton olan yerli üretim her yıl gerileyerek 1999 da 5.552 tona düşmüştür.

 

Dünyada üretilen bütün ilaç hammaddeleri yaklaşık 2000 civarındadır. Bu hammaddelerden üretilen ilaçların yaklaşık 4600 çeşidi, ithal ve yerli üretim olarak Türkiye'de tüketilmektedir. Kasım 2001 itibariyle piyasada mevcut ilaç sayısı 2658’dir. Diğerleri aynı isimdedir fakat kullanış biçimleri açısından tablet, kapsül, ampul, pomad, likit, draje vs. şeklinde ambalaj formları ve etkili madde miktarları farklıdır. Bu farklılıklarla beraber tüm ilaçlar 4600 çeşide ulaşmaktadır. Türkiye'de 20’si yabancı 176 firma üretim ve pazarlama faaliyeti göstermektedir.

 

Martı Ecza Deposu da yerli ilaç üretimini desteklemek adına bu ürünlerin satışını gerçekleştirmeyi görev bilir.

Ürün Adı : YERLİ ÜRÜNLER

  • Genel Detay
  • Video
  • Pdf